Tok realizacije projekta

PROJEKT “SA DRUGE STRANE KATEDRE”

OPIS PROJEKTA

From the Other Side of the Desk

Projekat “Sa druge strane katedre” je inicijativa pokrenuta u okviru zalaganja za promjenama u obrazovanju i uvođenju inovativnog pristupa nastavi. Usmjeravajući se na na ključne faktore obrazovnog sistema-učenike, nastavnike a samim tim i škole, ovim projektom započinje se proces promjena u svijesti nastavnika i želja za osluškivanjem potreba učenika, kao i dodjeljivanje aktivnije uloge učenicima u nastavnom procesu. Projekat je takođe usmjeren i na rješavanje nekvalitetno iskorištenog slobodnog vremena učenika, tokom zimskog raspusta. Naime, kroz ankete i razgovore sa učenicima o sadržajima njihovog slobodnog vremena za vrijeme raspusta možemo zaključiti da učenici uglavnom svoje slobodno vrijeme provode gledajući TV, spavajući ili igrajući igrice na računarima. Smatrajući da je potrebno na neki način ulogu nastavnika usmjeriti i na ovaj problem, započela sam rad na projektu sa učenicima 8-og razreda.

U prvom dijelu projekta, učenici dobijaju svoje Live@edu naloge i u okviru informatičke sekcije osposobljavaju za korišćenje alata Live@edu servisa. Putem online panoa, upisuju se i formiraju grupe na osnovu svojih interesovanja. Tokom zimskog raspusta međusobnom komunikacijom putem elektronske pošte i koristeći usluge Live Edu servisa, pripremaju obrazovni materijal za izvođenje i realizaciju nastavnih sadržaja. Učenici, tokom ovog dijela realizacije projekta, istražuju u okviru raznih nastavnih sadržaja, stiču nova saznanja, razvijaju sposobnost sortiranja materijala a samim tim i izdvajanja bitnih činjenica i povezivanja svojih znanja, razvijajući logičko mišljenje i zaključivanje i primjenjujući ga u praksi. Svoja istraživanja uče prikazivati na različite načine i pomoću raznih tehnologija, razvijajući na taj način svoju kreativnost a samim tim i inovativnost. Učenici, u ovom slučaju postaju nosioci promjena, kao i prenosioci znanja. Takođe se zajedničkim radom objedinjuju i stečena znanja određenih oblasti iz nastave iz proteklog perioda i radi na realizaciji zadanih domaćih zadataka za vrijeme raspusta.

U drugom dijelu projekta, učenici nakon zimskog raspusta “preuzimaju”  nastavu, uz realizaciju određenih nastavnih sadržaja, dok nastavnici dobijaju ulogu učenika. Na ovaj način nastavnicima  je pružena pomoć da iz drugog ugla sagledaju potrebe učenika, kao i njihovo viđenje promjena u školskom sistemu. Sticanjem novih saznanja o zanimljivim i praktičnim načinima predavanja, kod nastavnika se jača motivacija za upotrebu tehnologije u nastavi i usmjeravanje svojeg profesionalnog razvoja u pravcu sticanja informatičkih znanja.Na kraju svakog predavanja učenici i nastavnici razmjenjuju informacije o svojim iskustvima i emocijama. Kako učenici tokom nastave provode vrijeme u statičnom položaju sjedanja i primanja informacija, predstavljen je niz vremenski kratkih vježbi iz programa Brain Gym (gimnastika za mozak), kao preporuka nastavnicima za svakodnevno sprovođenje u svojim učionicama. Ovim načinom se smanjuje napor pri učenju, poboljšava koncentracija i pamćenje, odnosno podstiče integracija uma i tijela, neophodna za cjelovito poboljšanje uspjeha u procesu učenja.

U trećem dijelu projekta vrši se procjena postignutog stepena uspješnosti projekta putem okruglog stola, raznih anketa i interaktivnih online panoa. Nako realizacije nastavnih sadržaja kreiranih od strane učenika nastavnici određuju kojim novim metodama će osavremeniti svoju nastavu. Primjena neke nove metode u svojim predavanjima na osnovu novih iskustava, predstavlja dio očekivanih ishoda projekta. Razmjena ideja, online edukacija nastavnika i učenika se nastavlja putem ove web stranice. Učenici su formirali Forum vršnjačke edukacije, gdje nastavljaju međusobnu online saradnju kao i saradnju sa ostalim korisnicima blog stranice.

Završni dio projekta sastoji se u kratkom veselom druženju u okviru malog tradicionalnog školskog maskenbala.

Sa druge strane katedre

Sa druge strane katedre

Ukratko o projektu

http://prezi.com/ywgyctger2mq/projekt-sa-druge-strane-katedre/

Kontest nastavnog programa projekta

Realizacijom ovog projekta poboljšavaju se mnogi segmenti nastave uopšte kao i navike i edukacija nastavnika i učenika, a naročito sprovođenje internet komunikacije i upotrebe tehnologije u nastavni proces

Djelovanje je usmjereno na prikaz i sprovođenje aktivnosti:

 • Komuniciranje putem interneta (Live@edu servis) nastavnika i učenika  u slobodnom vremenu nakon nastave u cilju dogovora i planiranja određenih aktivnosti i pružanja pomoći u učenju
 • Razmjena materijala, pregleda i ispravki vježbi, davanje sugestija i komentara, zajednički rad na istom dokumentu
 • Dostupnost materijala za učenike koji su izostali sa nastave
 • Kod učenika-sticanje novih saznanja  putem istraživanja, sposobnost sortiranja materijala a samim tim i svojih saznanja, izdvajanja bitnih činjenica i povezivanja svojih znanja, razvijajući logičko mišljenje i zaključivanje, kao i istraživanje u okviru nastavnih sadržaja koja su im nepoznata, koristeći prethodno stečena znanja i logičko povezivanje činjenica
 • Razvijanje motivacije za prikaz nastavnih sadržaja raznim metodama kod nastavnika
 • Razvijanje kreativnosti  i inovativnost kod nastavnika i učenika
 • Uvođenje vremenski kratkih vježbi kojima se poboljšava koncentracija i pamćenje učenika, kao i podstiče integracija uma i tijela, neophodna za proces učenja
 • Razvijanje kooperativnog rada kroz timski rad
 • Poboljšanje motivacije za upotrebu tehnologije u nastavi i usmjeravanje svojeg profesionalnog razvoja u pravcu sticanja informatičkih znanja

CILJEVI PROJEKTA

 

Uvođenje inovacija u nastavni proces

Unapredjenje nastave na temelju uvodjenja ICT-a u nastavnom procesu dovodi do promjena dosadašnje uloge nastavnika i učenika. Nastavnik, poznajući razne tehnološke mogućnosti, kao jednog od ključnih potencijala nove metodike i pristupa nastavi, integrira tehnologiju u nastavni proces u onim segmentima nastavnih sadržaja koji iziskuju takav vid  nastave , određujući i procjenjujući samostalno opravdanost potrebe za tehnologijom kao i njen učinak na poboljšanje kvaliteta nastave.

Intezivnije korištenje  informacijske i komunikacijske tehnologije  usmjeravat će nastavnike na kontinuirano usavršavanje i infrormacijsko opismenjavanje, u okviru neprekidnog procesa cjeloživotnog učenja.

Cilj projekta je sticanje znanja o informacijsko–komunikacijskim tehnologijama, primjena stečenog znanja  u stvaralačkom didaktičko-metodičkog oblikovanju vlastitog nastavnog rada, kao i kritički i selektivni  izbor suvremenih strategija, metoda i oblika nastavnog rada.

Cilj projekta je da se postavi temelj za sistemske promjene u nastavi naše škole.Prioritetne promjene se odnose na promjenu metoda rada, uvođenje interaktivnosti u nastavnom procesu kao i promjenu uloge nastavnika i učenika.

Zajedno kroz novi svijet tehnologije

 Ciljeviprojekta

OČEKIVANI ISHODI

Konačni rezultati projekta se ogledaju u neprekidnom razvitku i nadogradnji sadržaja projekta u interakciji sa korisnicima web stranice, kao i buđenju  kreativnosti i pokretanju inovativnosti  kod velikog broja nastavnika.

Dostupnost materijala nakon završetka prve faze projekta svim zainteresovanim nastavnicima i učenicima, interaktivnost i mogućnost neprekidne nadogradnje web stranice doprinosit će daljem razvitku samog projekta.

Projekat predstavlja kontinuirani proces sakupljanja ideja, materijala, sugestija i diskusija korisnika, kao i prostor virtuelnog druženja i okupljanja nastavnika i učenika, uz tendenciju rasta i povećavanja broja posjeta i korisnika, a samim tim i neprekidnog nadograđivanja projekta.

Posredstvom internet komunikacije i međusobne saradnje očekujem podsticanje kreativnosti učenika i nastavnika i uz zajednički rad, jačanje motivacije za uključivanje u proces cjeloživotnog učenja i mijenjanje nastavne prakse u cilju interaktivnijih sadržaja i inovativnih metoda.

Kreiranje Live@Edu naloga učenicima

Ministarstvo prosvjete i nauke Crne  Gore, Univerzitet Crne Gore i Microsof Montenegro obezbjedili su paket namjenjen svim studentima i srednjoškolcima u Crnoj Gori. Paket nosi naziv “Live@Edu”, a u Crnoj Gori servisi su otvoreni pod domenima live.edu.me (za srednjoškolce) i live.ac.me (za studente).

 • ICT koordinatior ima administratorski nalog za svoju školu sa kojim zaposlenima u toj školi može da otvara e-mail naloge.
 •  Svaka škola dobija mogućnost administriranja mailova na svom domenu, što znači da ICT koordinatori mogu otvoriti Live naloge za sve zaposlene u školi, kao i za sve učenike.
 • U okviru ovih ovlašćenja, u našoj školi, u decembru, 2011. godine otvoreni su e-mail nalozi za učenike 8.3 razreda Osnovne škole “Narodni heroj Savo Ilić”.

Svi učenici 8.3 razreda posjeduju svoj korisnički Live@edu nalog.

Formirana je grupa Osnovna škola “Narodni heroj Savo Ilić”-8.3, čiji su članovi učenici 8.3 razreda

Razred8.3@dobrota.edu.me

STRANICE SA UPUTAMA ZA RAD

Live@Edu servisi za škole-administriranje naloga

Live@Edu servisi za škole-kreiranje grupa

ZA NASTAVNIKE-ICT KOORDINATORE ZA NASTAVNIKE-ICT KOORDINATORE  ZA SVE KORISNIKE

PLAN

Kreiranje Live@edu naloga učenicima 

   1.1 Plan i tok realizacije projekta

ODABIR PODRUČJA INTERESOVANJA

Učenici formiraju grupe za pripremu nastave i nastavnih materijala odabirom određenih polja  interesovanja

Odaberite područja svojih  interesovanja zavisno od toga u kojim se oblastima želite iskazati kao predavači i inovatori u okviru učešća u projektu “S druge strane katedre”

INSTRUKCIJE:

Na adresi http://en.linoit.com/    kliknite na Login (gornji desni ugao) i upišite tražene podatke koje ste dobili putem e-maila. (Moguće je prijaviti se za više područja)

 LINOIT

 • http://en.linoit.com/  
 • 1. Login
 • 2. Upišite podatke
 • 3. Upišite ime i prezime na papiriće gdje se nalaze nazivi oblasti u okviru kojih želite učestvovati-

Možete odabrati i više oblasti ili jednostavno predložiti novu oblast i područje vaših interesovanja

POMOĆ MOŽETE POTRAŽITI I NA ADRESI

http://en.linoit.com/en/help/

POSTAVLJANJE PORUKA: “Dohvatite” (klikom) papirić za bilješke i upišite tekstPRELAZAK S JEDNOG DIJELA PLATNA NA DRUGI-PREGLED CIJELOG PANOA:

 • 1.NAČIN- Pomoću navigatora
 • 2. NAČIN-Povlačenjem platna (lijevi klik miša držite i povlačite platno gore, dolje, lijevo, desno)


VIDEO INSTRUKCIJE-
Dijana Milošević

PLAN

ODABIR PODRUČJA INTERESOVANJA

 

 Preuzmite plan:

1.4-Odabir područja interesovanja

PRVI KORACI-USPJEŠNI!

FORMIRANJE GRUPA

  Formirana prva grupa za rad u okviru projekta “Sa druge strane katedre”

Grupa-Informatika

Formirane i ostale grupe:

Grupa-Matematika

Grupa za muzičku kulturu

Grupa -Hemija

Grupa za fiziku

Grupa-Fizičko vaspitanje

Dramska sekcija

Grupa za geografiju

Grupa za istoriju

RADNI ZADACI ZA GRUPE

Komunikacija učenika i zajednički rad na pripremi nastavnih sadržaja nastavlja se putem elektronske pošte i usluga SkyDrive.

OPŠTI RADNI ZADACI ZA GRUPE:

>U okviru komunikacije sa nastavnicima precizirati nastavne sadržaje za prezentaciju na osnovu planiranih ciljeva u tom periodu

>Pretraživanje interneta u cilju prikupljanja radnog materijala svesti samo na “sigurne” web adrese koje proslijede nastavnici

>Planirati način realizacije i pripremiti materijale

POJEDINAČNI RADNI ZADACI ZA GRUPE:

Učenici koriste usluge Live@edu servisa i u grupama određuju i preciziraju ciljeve i radne zadatke svoje grupe.

Učenici zajednički rade u istom Word dokumentu. Primjer  zajedničkog rada grupe za matematiku u Word dokumentu:

Rad učenika na zajedničkom dokumentu

Dijeljenje materijala

Dijeljenje fascikli

Radni zadaci-matematika

Radni zadaci-informatika

Radni zadaci-dramska sekcija

Radni zadaci-fizičko vaspitanje

Radni zadaci-muzička kultura

Radni zadaci-geografija

Rad na pripremi časa

Rad na pripremi časa

1.6-Plan i tok realizacije projekta+++++++++++

Kratki pregled realizacije: 

1. Kreiranje, prijava i aktivacija live naloga

Otvaranje Windows Live naloga učenicima u okviru Live@edu usluga i formiranje zajedničke grupe razreda.

Prijavljivanje i aktivacija korisničkih naloga koje su dobili od školskog ICT koordinatora.

Podešavanje teme sučelja, jezika, lozinke, slanje probnih poruka, upoznavanje sa mogućnostima skladištenja materijala i zajedničkog korištenja dokumenata

U okviru ovlašćenja, u našoj školi, u decembru, 2011. godine otvoreni su e-mail nalozi za učenike 8.3 razreda Osnovne škole “Narodni heroj Savo Ilić”. Formirana grupa Osnovna škola “Narodni heroj Savo Ilić”-8.3, čiji su članovi učenici 8.3 razreda i administrator Dijana Milošević, ima adresu:

Razred8.3@dobrota.edu.me

Spisak e-mail adresa učenika

se nalazi ovdje

2. Sprovođenje ankete o dostupnosti interneta

Podaci o mogućnostima praćenja e-pošte učenika

Potrebno je prije početka realizacije samog projekta provjeriti mogućnost praćenja e-mail pošte učenika i pronaći način prevazilaženja problema dostupnosti ukoliko postoje.

Analiza ankete

Ukupan broj odgovora “Da” Imaš li računar kod kuće? Imaš li pristup internetu kod kuće? Da li imaš mogućnosti svakodnevno pristupati svojoj e-pošti tokom zimskog raspusta?
UKUPAN BROJ UČENIKA 26 učenika; 25 učenika; 26 učenika;
PROCENAT 100% 96.155% 100%

Učenik koji nije imao pristup internetu radio je sa školskim drugom, a bio mu je dostupan i školski informatički kabinet tokom cijeg raspusta

3.Kreiranje bloga i ažuriranje sadržaja

Kreiranjem blog stranice, u okviru projekta, sam projekat postaje kontinuirani proces razvitka i proširivanja područja djelovanja, kao i broja korisnika. Takođe, ova web stranica projekta pospješuje razmjenu ideja i saradnju  sa mnogim nastavnicima i školama iz užeg i šireg okruženja.

Adresa bloga:

“Sa druge strane katedre”

https://razred83.wordpress.com/

4.Odabir područja interesovanja

Izrada interaktivnog panoa i video tutorijala sa uputama za pisanje bilješki na panou. Obaviještavanje učenika o načinu upisa područja za koja se opredjele, u okviru pripreme nastavnih časova, putem bloga i e-maila.

5. Analiza podataka i formiranje grupa 

Analizom i ažuriranjem podataka sa panoa, postavljenog za upis odabranih područja interesovanja,  određuju se grupe učenika(od 3 do 4 člana), za pripremu i realizaciju nastavnih časova.

Formirane grupe i spisak njihovih članova objavljuje se na blogu i formiraju se grupe  za zajednički rad.

Grupa informatičara: informatika@dobrota.edu.me

6. Komunikacija autora projekta i učenika putem elektronske pošte i zajednički rad na pripremi nastavnih sadržaja 

Nakon formiranja grupa rad se nastavlja putem elektronske pošte u okviru određenih grupa. Međusobnim komuniciranjem i sa autorom projekta, dijaljenjem dokumenata i zajedničkim radom na određenim dokumentima, vrši se priprema za realizaciju nastavnih sadržaja.

7. Realizacija nastavnih sadržaja i časova

U prvoj sedmici nakon završetka zimskog raspusta, određuju se termini održavanja časova, pozivaju nastavnici određeni za učešće u projektu i izvodi planirana nastava.

Učenici za katedrom

8. Izrada skripte interaktivnih nastavnih materijala iz matematike

Učenici,uz pomoć nastavnice Dijane Milošević, vrše odabir zadataka iz matematike, sortiraju zadatke po nivoima i rješavaju odabrane zadatke. Zadatke i rješenja zadataka iz oblasti”Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom”, u elektronskom formatu, predstavljaju učenicima 8-ih razreda škole i dijele sa ostalim učenicima putem usluge SkyDrive.

9. Rad na forumu-vršnjačka edukacija (promocija stranice u okviru škole i ažuriranje stranice)

Učenici 8.3 razreda kreiraju i ažuriraju stranicu bloga, prateći komunikaciju koja se odvija putem bloga i dajući odgovore na postavljena pitanja korisnika bloga.

10. Okrugli sto nastavnika i učenika

Popunjavanje anketnih listića, prikaz malog školskog mjuzikla dramske sekcije engleskog jezika i snimka kratkog igrokaza

11.Prezentacija vježbi  i predavanje na temu: Brain Gym (gimnastika za mozak)

Izrada individualnih programa Brain Gym vježbi putem online Brain Gym programa

Build Your Personalized Brain Training Program

Izrada ličnih programa  za uvježbavanje određenih područja mentalnog zdravlja.

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: