Projekt “Sa druge strane katedre”

 1. Opis projekta

 2. Ciljevi projekta

 3. Očekivani ishodi

 4. 1. korak-Otvaranje Windows Live naloga učenicima

5. Podaci o mogućnostima praćenja e-pošte učenika

 6.Odabir područja interesovanja

 7.Prvi koraci-uspješni!

8. Formiranje grupa

9. Realizacija nastavnih sadržaja i časova

10.Izrada skripte interaktivnih nastavnih materijala iz matematikeRad na forumu-vršnjačka edukacija (promocija stranice u okviru škole i ažuriranje stranice)
11. Okrugli sto nastavnika i učenika
12.Prezentacija vježbi  i predavanje na temu: Brain Gym (gimnastika za mozak)

Planovi projekta

PLAN PROJEKTA


Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: