Učenici za katedrom

Učenici za katedrom matematike

U drugom dijelu projekta, učenici u prvoj sedmici nakon zimskog raspusta “preuzimaju”  nastavu i predaju određene nastavne sadržaje svojim nastavnicima. U okviru svojih predavanja,  učenici podijeljeni u grupe na osnovu svojih interesovanja,  realizuju nastavne časove. Nastavnici se nalaze u ulozi učenika. Na ovaj način nastavnicima  je pružena mogućnost da iz drugog ugla sagledaju potrebe učenika, kao i njihovo viđenje promjena u školskom sistemu. Sticanjem  novih saznanja o zanimljivim i praktičnim načinima predavanja, kod nastavnika se jača motivacija za upotrebu tehnologije u nastavi i usmjeravanje svojeg profesionalnog razvoja u pravcu sticanja informatičkih znanja.

Ohrabrivanje u otvorenom prilazu novoj ulozi „učenika“, stvaranje okruženja koje ublažava barijere predrasuda o klasičnoj ulozi nastavnika i učenika, podsticanje, usmjeravanje i edukacija nastavnika na promjene u načinu izlaganja nastavnog sadržaja suštinski mijenja odnos prema svom profesionalnom razvoju i shvatanju značaja cjeloživotnog učenja.

 ČAS MATEMATIKE

Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom

 DRAMSKA SEKCIJA “LIBRO”

  • Boka u stihovima”-čas poezije
  • “Verige života”-školska predstava
  • Organizacija školskog maskenbala i suđenja “Jediničaru Kecu”

Linearne nejednačine

Suđenje karnevalu

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: