Ciljevi projekta

Uvođenje inovacija u nastavni proces

Unapredjenje nastave na temelju uvodjenja ICT-a u nastavnom procesu dovodi do promjena dosadašnje uloge nastavnika i učenika. Nastavnik, poznajući razne tehnološke mogućnosti, kao jednog od ključnih potencijala nove metodike i pristupa nastavi, integrira tehnologiju u nastavni proces u onim segmentima nastavnih sadržaja koji iziskuju takav vid  nastave , određujući i procjenjujući samostalno opravdanost potrebe za tehnologijom kao i njen učinak na poboljšanje kvaliteta nastave.

Intezivnije korištenje  informacijske i komunikacijske tehnologije  usmjeravat će nastavnike na kontinuirano usavršavanje i infrormacijsko opismenjavanje, u okviru neprekidnog procesa cjeloživotnog učenja.

Cilj projekta je sticanje znanja o informacijsko–komunikacijskim tehnologijama, primjena stečenog znanja  u stvaralačkom didaktičko-metodičkog oblikovanju vlastitog nastavnog rada, kao i kritički i selektivni  izbor suvremenih strategija, metoda i oblika nastavnog rada.

Cilj projekta je da se postavi temelj za sistemske promjene u nastavi naše škole.Prioritetne promjene se odnose na promjenu metoda rada, uvođenje interaktivnosti u nastavnom procesu kao i promjenu uloge nastavnika i učenika.

Zajedno kroz novi svijet tehnologije

 Ciljeviprojekta
Advertisements
Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Očekivani ishodi

Konačni rezultati projekta se ogledaju u neprekidnom razvitku i nadogradnji sadržaja projekta u interakciji sa korisnicima web stranice, kao i buđenju  kreativnosti i pokretanju inovativnosti  kod velikog broja nastavnika.

Dostupnost materijala nakon završetka prve faze projekta svim zainteresovanim nastavnicima i učenicima, interaktivnost i mogućnost neprekidne nadogradnje web stranice doprinosit će daljem razvitku samog projekta.

Projekat predstavlja kontinuirani proces sakupljanja ideja, materijala, sugestija i diskusija korisnika, kao i prostor virtuelnog druženja i okupljanja nastavnika i učenika, uz tendenciju rasta i povećavanja broja posjeta i korisnika, a samim tim i neprekidnog nadograđivanja projekta.

Posredstvom internet komunikacije i međusobne saradnje očekujem podsticanje kreativnosti učenika i nastavnika i uz zajednički rad, jačanje motivacije za uključivanje u proces cjeloživotnog učenja i mijenjanje nastavne prakse u cilju interaktivnijih sadržaja i inovativnih metoda.

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Kako provodite slobodno vrijeme tokom zimskog raspusta?

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Otvaranje Windows Live naloga učenicima

Ministarstvo prosvjete i nauke Crne  Gore, Univerzitet Crne Gore i Microsof Montenegro obezbjedili su paket namjenjen svim studentima i srednjoškolcima u Crnoj Gori. Paket nosi naziv “Live@Edu”, a u Crnoj Gori servisi su otvoreni pod domenima live.edu.me (za srednjoškolce) i live.ac.me (za studente).

  • ICT koordinatior ima administratorski nalog za svoju školu sa kojim zaposlenima u toj školi može da otvara e-mail naloge.
  •  Svaka škola dobija mogućnost administriranja mailova na svom domenu, što znači da ICT koordinatori mogu otvoriti Live naloge za sve zaposlene u školi, kao i za sve učenike.
  • U okviru ovih ovlašćenja, u našoj školi, u decembru, 2011. godine otvoreni su e-mail nalozi za učenike 8.3 razreda Osnovne škole “Narodni heroj Savo Ilić”.

Svi učenici 8.3 razreda posjeduju svoj korisnički Live@edu nalog.

Formirana je grupa Osnovna škola “Narodni heroj Savo Ilić”-8.3, čiji su članovi učenici 8.3 razreda

Razred8.3@dobrota.edu.me

STRANICE SA UPUTAMA ZA RAD

Live@Edu servisi za škole-administriranje naloga

Live@Edu servisi za škole-kreiranje grupa

ZA NASTAVNIKE-ICT KOORDINATORE ZA NASTAVNIKE-ICT KOORDINATORE  ZA SVE KORISNIKE

PLAN

Kreiranje Live@edu naloga učenicima 

   1.1 Plan i tok realizacije projekta
Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Podaci o mogućnostima praćenja e-pošte učenika

Analiza ankete

Ukupan broj odgovora “Da” Imaš li računar kod kuće? Imaš li pristup internetu kod kuće? Da li imaš mogućnosti svakodnevno

pristupati svojoj e-pošti tokom zimskog raspusta?

UKUPAN BROJ UČENIKA 27 učenika; 26 učenika; 26 učenika;
PROCENAT 100% 96.30% 96.30%%

Učenik koji nije imao pristup internetu radio je sa školskim drugom, a omogućena je i dostupnost školskog informatičkog kabineta tokom cijeg raspusta.

PLANSPROVOĐENJE ANKETE O DOSTUPNOSTI INTERNETA   1.3-Anketa i rezultati -dostupnost interneta
Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Odabir područja interesovanja

Učenici formiraju grupe za pripremu nastave i nastavnih materijala odabirom određenih polja  interesovanja

Odaberite područja svojih  interesovanja zavisno od toga u kojim se oblastima želite iskazati kao predavači i inovatori u okviru učešća u projektu “S druge strane katedre”

INSTRUKCIJE:

Na adresi http://en.linoit.com/    kliknite na Login (gornji desni ugao) i upišite tražene podatke koje ste dobili putem e-maila. (Moguće je prijaviti se za više područja)

 LINOIT

  • http://en.linoit.com/  
  • 1. Login
  • 2. Upišite podatke
  • 3. Upišite ime i prezime na papiriće gdje se nalaze nazivi oblasti u okviru kojih želite učestvovati-

Možete odabrati i više oblasti ili jednostavno predložiti novu oblast i područje vaših interesovanja

POMOĆ MOŽETE POTRAŽITI I NA ADRESI

http://en.linoit.com/en/help/

POSTAVLJANJE PORUKA: “Dohvatite” (klikom) papirić za bilješke i upišite tekstPRELAZAK S JEDNOG DIJELA PLATNA NA DRUGI-PREGLED CIJELOG PANOA:

  • 1.NAČIN- Pomoću navigatora
  • 2. NAČIN-Povlačenjem platna (lijevi klik miša držite i povlačite platno gore, dolje, lijevo, desno)


VIDEO INSTRUKCIJE-
Dijana Milošević

PLAN

ODABIR PODRUČJA INTERESOVANJA

 

 Preuzmite plan:

1.4-Odabir područja interesovanja

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Prvi koraci-uspješni!

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Formiranje grupa

  Formirana prva grupa za rad u okviru projekta “Sa druge strane katedre”

Grupa-Informatika

Formirane i ostale grupe:

Grupa-Matematika

Grupa za muzičku kulturu

Grupa -Hemija

Grupa za fiziku

Grupa-Fizičko vaspitanje

Dramska sekcija

Grupa za geografiju

Grupa za istoriju

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Rad na pripremi nastavnih materijala i radni zadaci za grupe

Komunikacija učenika i zajednički rad na pripremi nastavnih sadržaja nastavlja se putem elektronske pošte i usluga SkyDrive.

OPŠTI RADNI ZADACI ZA GRUPE:

>U okviru komunikacije sa nastavnicima precizirati nastavne sadržaje za prezentaciju na osnovu planiranih ciljeva u tom periodu

>Pretraživanje interneta u cilju prikupljanja radnog materijala svesti samo na “sigurne” web adrese koje proslijede nastavnici

>Planirati način realizacije i pripremiti materijale

POJEDINAČNI RADNI ZADACI ZA GRUPE:

Učenici koriste usluge Live@edu servisa i u grupama određuju i preciziraju ciljeve i radne zadatke svoje grupe.

Učenici zajednički rade u istom Word dokumentu. Primjer  zajedničkog rada grupe za matematiku u Word dokumentu:

Rad učenika na zajedničkom dokumentu

Dijeljenje materijala

Dijeljenje fascikli

Radni zadaci-matematika

Radni zadaci-informatika

Radni zadaci-dramska sekcija

Radni zadaci-fizičko vaspitanje

Radni zadaci-muzička kultura

Radni zadaci-geografija

Rad na pripremi časa

Rad na pripremi časa

1.6-Plan i tok realizacije projekta

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Učenici za katedrom matematike

Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom

Učenici i profesori-zajednički rad

    

1. ČAS

 1. UVODNI DIO ČASA  2. GLAVNI DIO ČASA  3. ZAVRŠNI DIO ČASA

2. ČAS

 1. UVODNI DIO ČASA  2. GLAVNI DIO ČASA  3. ZAVRŠNI DIO ČASA

ICT na času matematike

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Učenici za katedrom-dramska sekcija “Libro”

Dramska sekcija “Libro”

Korištena tehnologija

 1.čas-Boka Kotorska u stihovima

Boka Kotorska u stihovima-stihovi

 U okviru tradicionalnih zimskih karnevalskih svečanosti “Časni sud” naše dramske sekcije održao je suđenje “Jediničaru Kecu”
Poezijom i sjećanjima na pjesnike koji su pisali o Boki Kotorskoj, dramska sekcija “Libro” nastoji njegovati i razvijati ljubav prema svom kraju i poetskom izrazu. Njegovanjem tradicionalnog bokeljskog govora težimo očuvanju kulturne baštine našeg kraja i prikazu bogatog kulturnog nasleđa.
Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Procjena uspješnosti projekta

Evaluacija projekta

Vaši utisci o projektu

Na stranici Utisci i komentari o projektu možete upisati vaše komentare i sugestije o projektu.

Na stranici Evaluacija i realizovani ishodi možete pogledati komentare, utiske i evaluaciju pojedinih faza projekta.


Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Story of the Project


Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

“Your Personalized Training Program”


Build Your Personalized Brain Training Program

Izrada ličnih programa  za uvježbavanje određenih područja mentalnog zdravlja. Za izradu programa potrebno je osnovno znanje engleskog jezika, da bi znali odabrati od ponuđenih opcija onu koja vam odgovara, odnosno onu koju želite unaprijediti i poboljšati.

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Muzički dio časa-Boka Kotorska u stihovima, razred 8.3


 Vodpod videos no longer available.  Vodpod videos no longer available.

Učenica 8.3 razreda, Srđana Đurašević

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Boka Kotorska u stihovima, razred 8.3

Vodpod videos no longer available.

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Sa druge strane katedre-8.3, Photo Story

Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: