Opis projekta i istraživanja

Opis projekta:

Projekat multimedijske radionice zasnovan je na kreiranju i  korištenju multimedije u obrazovnom kontekstu, odnosno upotrebi računara u nastavni proces kroz izradu prezentacija, interaktivnih edukativnih igrica, kvizova znanja, kratkih filmova, interaktivnih online panoa i drugih savremenih prikaza nastavnih sadržaja. Kombinacija više različitih medija u izlaganjima nastavnog sadržaja omogućava prijenos informacija na jasniji i ekonomičniji način. Uključujući što više čula u spoznavanju i učenju svijeta oko sebe postiže se veći učinak u sticanju novih znanja.

Ciljevi projekta:

Primjenom multimedije osavremeniti nastavu, izraditi interaktivne nastavne materijale, omogućiti učenje na daljinu, obezbjediti dostupnost materijala za učenike koji su odsustvovali, kod učenika razviti osjećaj zajedništva i potrebe za saradnjom, podstaći kreativnost u upotrebi računara, pružiti metodičku pomoć nastavnicima za kvalitetnije i kreativnije pripremanje i izvođenje nastave, formiranje baze interaktivnih nastavnih materijala,

Opravdanost i potreba uvođenja multimedije u nastavi

Istraživanja:

Postojanje interaktivnih nastavnih materijala

  1. Anketa:
  2. Udžbenici
  3. Dodatni materijali

Procenat korišćenja računarske tehnologije u nastavi

  1. Anketa:
  2. Istraživanje Đačkog parlamenta sprovedeno na nivou osnovnih škola

Zastupljenost vizualnog doživljaja prilikom usvajanja novih znanja

  1. Istraživanje sprovedeno u školi

Odsustvovanje sa nastave i dostupnost materijala

  1. Anketa za učenike

Mogućnost sporijeg izlaganja za pojedine učenike tokom časa

  1. Anketa za učenike
  2. Anketa za roditelje

Oblici multimedije

 Podcasting  Screencasting
 Video  Animacije

Realizacija i evaluacija

 Elektronski testovi znanja izrađeni programom Moodle
 Snimak božićne predstave   Dokumentarni film “Razgovori uz oganj”
 Elektronska publikacija “Priče starih fotografija”
 Realizacija interaktivnog kviza “Volim matematiku”(dodatni materijal za nastavu matematike 5. razreda9
 Radionica “Strip u nastavi” u saradnji sa Školom stripa
 Multimedijalna izložba radova
Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: