O nama; Plan rada

Multimedijalna sekcija Osnovne škole “Narodni heroj Savo Ilić”

Osnovni cilj formiranja ove sekcije je uvođenje učenika u razne oblasti multimedijalne kulture i upoznavanje sa mogućnostima ostvarivanja obrazovnih ciljeva putem multimedijalnih sadržaja.

Multimedijalna sekcija naše škole ima ulogu i multimedijalne podrške ostalim sekcijama kao i učenicima i nastavnicima u predstavljanju njihovih radova i ideja u odgovarajućoj multimedijalnoj formi.

Upotreba multimedije u nastavi osnovne škole usmjeren je ka podizanju kvaliteta učinkovitosti nastave i temelji se na didaktičkim kriterijumima nastavnim planovima i programima.

Osnovna područja rada sekcije:

 • upoznavanje i rad sa alatima za stvaranje multimedijalnih sadržaja (Glogster; Zoondle; Moodle;
 • prikaz obrazovnih materijala u formatu Power Point prezentacija
 • prikaz i arhiviranje svih djelatnosti sekcije putem web stranice
 • izrada digitalnih filmova za nastavne potrebe
 • snimanje i publiciranje prikupljenih materijala i dokumentacije
 • izrada interaktivnih elektronskih vodića
 • korišćenje multimedijalnih sadržaja u učenju na daljinu

Članovi sekcije:

 1. Nikola Mrvaljević-9.3
 2. Dragoljub Vujičić-9.3
 3. Ivana Raičević-9.3
 4. Danijela Vukotić-9.3
 5. Sara Milaš-9.3
 6. Mirko Ognjanović-9.3
 7. Vasilije Milinić-9.3
 8. Nikoleta Kralj-9.3
 9. Srđana Đurašević-9.3
 10. Nikola Vujković-9.3
 11. Damir Aljić-9.3
 12. Nikola Čolan-9.3
 13. Ksenija Maslovar-8.3
 14. Mila Stojanović-8.3
 15. Teodora Grandis-8.3

Plan rada multimedijalne sekcije

OKTOBAR

1. Formiranje grupe, upoznavanje sa ciljevima i planom rada sekcije

2. Upoznavanje sa različitim izvorima multimedijalnih sadržaja

3. Sprovođenje istraživanja na temu “Opravdanost i potreba uvođenja multimedije u nastavni proces”

4. Dogovaranje i zakazivanje razgovora na temu “Priče naših starih” sa sagovornicima

5.Upoznavanje osnova programa Power Point i načina izrade prezentacija

6. Konsultacije sa nastavnicima i odabir nastavnih sadržaja za prikaz putem Power Point prezentacije

7. Konsultacije sa nastavnicima i odabir nastavnih sadržaja za izradu interaktivnih online kvizova i edukativnih igrica

8. Konsultacije sa nastavnicima i odabir nastavnih sadržaja za prikaz pomoću multimedijalnih postera

9. Odabir teme za animirane kratke filmove

NOVEMBAR

1. Vođenje i snimanje razgovora sa odabranim sagovornicima  na temu “Priče naših starih”

2. Sređivanje i ažuriranje materijala, obrada urađenih snimaka i zapisa

3. Prikupljanje informacija i materijala za odabrane nastavne sadržaje

4. Sređivanje i ažuriranje nastavnih materijala uz konsultacije sa nastavnicima

5. Upoznavanje sa osnovama rada u programu za učenje na daljinu-Moodle

6. Kreiranje e-testova u programu Moodle

7. Posjeta Muzeju grada Kotora, fotografisanje unutrašnjosti muzeja, razgovor sa direktoricom i kustosom muzeja

DECEMBAR-JANUAR

1. Vođenje i snimanje razgovora sa odabranim sagovornicima  na temu “Priče naših starih”

2. Sređivanje i ažuriranje materijala, obrada urađenih snimaka i zapisa

3. Izrada Power Point prezentacija, animacija, kvizova, igrica,  za odabrane nastavne sadržaje

4. Kreiranje korisničkih naloga na web portalu- Glogster Edu

5. Izrada multimedijalnih online postera na odabranu temu koristeći aplikaciju Glogster Edu

6. Izrada scenarija i materijala za realizaciju časa uz direktnu komunikaciju i učešće odsutnih učenika

7. Izrada elektronskog vodića “Muzej grada Kotora”

FEBRUAR

1. Ažuriranje  snimljenog materijala u formatu: digitalnog filma, elektronske bilježnice, pdf

2. Priče starih fotografija-Prikupljanje starih fotografija i kratkih priča vezanih za fotografije

3. Obrada fotografija i sakupljenog materijala

4. Školska prezentacija radova multimedijalne sekcije za potrebe nastave

5. Prezentacija elektronskog vodića “Muzej grada Kotora”

6. Vođenje i snimanje razgovora sa odabranim sagovornicima  na temu “Priče naših starih”

7. Sređivanje i ažuriranje materijala, obrada urađenih snimaka i zapisa

MART

1. Izrada elektronske bilježnice pod nazivom “Priče starih fotografija”

2. Predstavljanje projekta “Priče starih fotografija”

3. Glogster ekološka akcija-predstavljanje svih mogućnosti i prednosti ove aplikacije nastavnicima i učenicima

4. Snimanje i fotografisanje starih primorskih palaca

5. Obrada fotografija i sakupljenog materijala

6. Vođenje i snimanje razgovora sa odabranim sagovornicima  na temu “Priče naših starih”

7. Sređivanje i ažuriranje materijala, obrada urađenih snimaka i zapisa

APRIL

1.Izrada elektronske bilježnice pod nazivom “Priče starih palaca”

2. Predstavljanje projekta “Priče starih palaca”

MAJ

1. Publiciranje radova sekcije

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: