Web alati

NAČINI IZRADE POSTERA I PLAKATA

IZADA PLAKATA

Izrada plakata često je neophodna za najavu i prikaz nekog događaja, za kratki prikaz najosnovnijih informacija određenih tema ili kao smjernice raznim izlaganjima.

Plakat je riječ njemačkog porijekla a u našim rječnicima i leksikonima nailazimo najčešće na objašnjenje: plakat je slikovno-tekstualni oglas, izložen na javnom mjestu, poseban oblik javnog komuniciranja (Hrvatski leksikon, sv.2 , Naklada Leksikon, Zagreb,1997.)

NAJVAŽNIJE OSOBINE PLAKATA:

1. ČITLJIVOST

  • Naslov plakata mora biti istaknut i čitljiv najmanje s 2 metra
  • Podnaslov i tekst moraju biti čitljivi najmanje s 1,5 metar
  • U tekstu treba izbjegavati različite tipove slova, podvlačenje slova i sjenčenje

2. PREGLEDNOST

  • Tema plakata mora biti prikazana jasno i u logičnom slijedu

3. LIJEP IZGLED

  • Kompozicija plakata treba biti s pregledna i s pravilnim rasporedom elemenata plakata (teksta i slika)

NAJJEDNOSTAVNIJI PROGRAM ZA IZRADU PLAKATA JE MICROSOFT OFFICE PUBLISHER

PRIMJER PLAKATA IZRAĐENOG PROGRAMOM MS PUBLISHER:

PLAKAT PROGRAMA-veći br 2

BESPLATNI PROGRAMI ZA IZRADU POSTERA-ONLINE

PHOTOVISI

http://www.photovisi.com/

Na ovoj stranici možete izraditi postere u nekoliko poteza. Postoje opcije biranja predložaka iz različitih kategorija, umetanja teksta, fotografija, oblika kao i mogućnost razmještanja slika na posteru. Poster možete sačuvati na vaš računar u formatu slike, sa dimenzijama koje odaberete, ili poslati na Facebook, Twitter ili e-mail.

POSTER OVEN

http://www.posteroven.com/

Još jedan jednostavan način izrade postera. Nije potrebna registracija, a gotov poster možete preuzeti u PDF i PNG formatu.

BIG HUGE LABS

PROFESIONALNI ALATI ZA IZRADU POSTERA:

Photoshop

Adobe Illustrator

CorelDRAW

RAZNI POSTER SOFTWARE:

debbyp

POSTER 8

http://www.postersw.com/poster.htm

publish

PUBLISH-iT 3.6

http://www.postersw.com/publish.html

warp2

DRAW-iT 3.3 a

http://www.postersw.com/drawit.html

slide

PRESENT-iT

http://www.postersw.com/present.htm

POSTER FORGE

POSTE RAZOR

POSTERIZA-nakon kreiranja postera program ga reže na 4 dijela koja nakon štampanja lijepite

POSTER 6.3

EZ Photo Creations

VDraw

Easy Poster Printer

BLOCK POSTERS

POSTER DESIGNER

Advertisements
Categories: Web alati | Leave a comment

Izrada postera i plakata

JEDAN OD NAČINA IZRADE POSTERA-ONLINE

GOTOVI PREDLOŠCI ZA IZRADU POSTERA:

Poster-Oven-Banner-300x60-on-Brown

              http://www.posteroven.com/

1. KORAK-GET STARTED

NIJE POTREBNA REGISTRACIJA

POSTER

2. KORAK-CHOOSE TEMPLATE

ODABERITE PREDLOŽAK

TEMPLATE

3. KORAK-CUSTOMIZE DESIGN

DIZAJN

DODAJTE GRAFIČKE ELEMENTE-ODABIR SE VRŠI SAMO OD PONUĐENIH ELEMENATA

POZICIONIRAJTE ELEMENTE NA PLAKATU -MOGUĆE JE POMJERANJE U DVA PRAVCA: GORE I DOLJE, PUTEM STRELICA

DODAJTE SVOJ LOGO

PODESITE BOJU TEKSTA

4. KORAK-ENTER TEXT

UNESITE ODGOVARAJUĆI TEKST

tekst

5. KORAK-SOCIAL NETWORKING

UPIŠITE VAŠE ADRESE DRUŠTEVIH MREŽA, WEB PORTALA ILI UKLONITE OZNAKE SA PLAKATA

OZNAKE

6. KORAK-DOWNLOAD/PRINT/SHARE

PREUZMITE PLAKAT U PDF FORMATU ILI FORMATU FOTOGRAFIJE

UntitledPosterOven-20130619204940

PosterOven-20130619205037

Categories: Web alati | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: