Opis projekta

From the Other Side of the Desk

Projekat “Sa druge strane katedre” je inicijativa pokrenuta u okviru zalaganja za promjenama u obrazovanju i uvođenju inovativnog pristupa nastavi. Usmjeravajući se na na ključne faktore obrazovnog sistema-učenike, nastavnike a samim tim i škole, ovim projektom započinje se proces promjena u svijesti nastavnika i želja za osluškivanjem potreba učenika, kao i dodjeljivanje aktivnije uloge učenicima u nastavnom procesu. Projekat je takođe usmjeren i na rješavanje nekvalitetno iskorištenog slobodnog vremena učenika, tokom zimskog raspusta. Naime, kroz ankete i razgovore sa učenicima o sadržajima njihovog slobodnog vremena za vrijeme raspusta možemo zaključiti da učenici uglavnom svoje slobodno vrijeme provode gledajući TV, spavajući ili igrajući igrice na računarima. Smatrajući da je potrebno na neki način ulogu nastavnika usmjeriti i na ovaj problem, započela sam rad na projektu sa učenicima 8-og razreda.

U prvom dijelu projekta, učenici dobijaju svoje Live@edu naloge i u okviru informatičke sekcije osposobljavaju za korišćenje alata Live@edu servisa. Putem online panoa, upisuju se i formiraju grupe na osnovu svojih interesovanja. Tokom zimskog raspusta međusobnom komunikacijom putem elektronske pošte i koristeći usluge Live Edu servisa, pripremaju obrazovni materijal za izvođenje i realizaciju nastavnih sadržaja. Učenici, tokom ovog dijela realizacije projekta, istražuju u okviru raznih nastavnih sadržaja, stiču nova saznanja, razvijaju sposobnost sortiranja materijala a samim tim i izdvajanja bitnih činjenica i povezivanja svojih znanja, razvijajući logičko mišljenje i zaključivanje i primjenjujući ga u praksi. Svoja istraživanja uče prikazivati na različite načine i pomoću raznih tehnologija, razvijajući na taj način svoju kreativnost a samim tim i inovativnost. Učenici, u ovom slučaju postaju nosioci promjena, kao i prenosioci znanja. Takođe se zajedničkim radom objedinjuju i stečena znanja određenih oblasti iz nastave iz proteklog perioda i radi na realizaciji zadanih domaćih zadataka za vrijeme raspusta.

U drugom dijelu projekta, učenici nakon zimskog raspusta “preuzimaju”  nastavu, uz realizaciju određenih nastavnih sadržaja, dok nastavnici dobijaju ulogu učenika. Na ovaj način nastavnicima  je pružena pomoć da iz drugog ugla sagledaju potrebe učenika, kao i njihovo viđenje promjena u školskom sistemu. Sticanjem novih saznanja o zanimljivim i praktičnim načinima predavanja, kod nastavnika se jača motivacija za upotrebu tehnologije u nastavi i usmjeravanje svojeg profesionalnog razvoja u pravcu sticanja informatičkih znanja.Na kraju svakog predavanja učenici i nastavnici razmjenjuju informacije o svojim iskustvima i emocijama. Kako učenici tokom nastave provode vrijeme u statičnom položaju sjedanja i primanja informacija, predstavljen je niz vremenski kratkih vježbi iz programa Brain Gym (gimnastika za mozak), kao preporuka nastavnicima za svakodnevno sprovođenje u svojim učionicama. Ovim načinom se smanjuje napor pri učenju, poboljšava koncentracija i pamćenje, odnosno podstiče integracija uma i tijela, neophodna za cjelovito poboljšanje uspjeha u procesu učenja.

U trećem dijelu projekta vrši se procjena postignutog stepena uspješnosti projekta putem okruglog stola, raznih anketa i interaktivnih online panoa. Nako realizacije nastavnih sadržaja kreiranih od strane učenika nastavnici određuju kojim novim metodama će osavremeniti svoju nastavu. Primjena neke nove metode u svojim predavanjima na osnovu novih iskustava, predstavlja dio očekivanih ishoda projekta. Razmjena ideja, online edukacija nastavnika i učenika se nastavlja putem ove web stranice. Učenici su formirali Forum vršnjačke edukacije, gdje nastavljaju međusobnu online saradnju kao i saradnju sa ostalim korisnicima blog stranice.

Završni dio projekta sastoji se u kratkom veselom druženju u okviru malog tradicionalnog školskog maskenbala.

Sa druge strane katedre

Sa druge strane katedre

Ukratko o projektu

http://prezi.com/ywgyctger2mq/projekt-sa-druge-strane-katedre/

Kontest nastavnog programa projekta

Realizacijom ovog projekta poboljšavaju se mnogi segmenti nastave uopšte kao i navike i edukacija nastavnika i učenika, a naročito sprovođenje internet komunikacije i upotrebe tehnologije u nastavni proces

Djelovanje je usmjereno na prikaz i sprovođenje aktivnosti:

  • Komuniciranje putem interneta (Live@edu servis) nastavnika i učenika  u slobodnom vremenu nakon nastave u cilju dogovora i planiranja određenih aktivnosti i pružanja pomoći u učenju
  • Razmjena materijala, pregleda i ispravki vježbi, davanje sugestija i komentara, zajednički rad na istom dokumentu
  • Dostupnost materijala za učenike koji su izostali sa nastave
  • Kod učenika-sticanje novih saznanja  putem istraživanja, sposobnost sortiranja materijala a samim tim i svojih saznanja, izdvajanja bitnih činjenica i povezivanja svojih znanja, razvijajući logičko mišljenje i zaključivanje, kao i istraživanje u okviru nastavnih sadržaja koja su im nepoznata, koristeći prethodno stečena znanja i logičko povezivanje činjenica
  • Razvijanje motivacije za prikaz nastavnih sadržaja raznim metodama kod nastavnika
  • Razvijanje kreativnosti  i inovativnost kod nastavnika i učenika
  • Uvođenje vremenski kratkih vježbi kojima se poboljšava koncentracija i pamćenje učenika, kao i podstiče integracija uma i tijela, neophodna za proces učenja
  • Razvijanje kooperativnog rada kroz timski rad
  • Poboljšanje motivacije za upotrebu tehnologije u nastavi i usmjeravanje svojeg profesionalnog razvoja u pravcu sticanja informatičkih znanja
Advertisements
Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: