Otvaranje Windows Live naloga učenicima

Ministarstvo prosvjete i nauke Crne  Gore, Univerzitet Crne Gore i Microsof Montenegro obezbjedili su paket namjenjen svim studentima i srednjoškolcima u Crnoj Gori. Paket nosi naziv “Live@Edu”, a u Crnoj Gori servisi su otvoreni pod domenima live.edu.me (za srednjoškolce) i live.ac.me (za studente).

  • ICT koordinatior ima administratorski nalog za svoju školu sa kojim zaposlenima u toj školi može da otvara e-mail naloge.
  •  Svaka škola dobija mogućnost administriranja mailova na svom domenu, što znači da ICT koordinatori mogu otvoriti Live naloge za sve zaposlene u školi, kao i za sve učenike.
  • U okviru ovih ovlašćenja, u našoj školi, u decembru, 2011. godine otvoreni su e-mail nalozi za učenike 8.3 razreda Osnovne škole “Narodni heroj Savo Ilić”.

Svi učenici 8.3 razreda posjeduju svoj korisnički Live@edu nalog.

Formirana je grupa Osnovna škola “Narodni heroj Savo Ilić”-8.3, čiji su članovi učenici 8.3 razreda

Razred8.3@dobrota.edu.me

STRANICE SA UPUTAMA ZA RAD

Live@Edu servisi za škole-administriranje naloga

Live@Edu servisi za škole-kreiranje grupa

ZA NASTAVNIKE-ICT KOORDINATORE ZA NASTAVNIKE-ICT KOORDINATORE  ZA SVE KORISNIKE

PLAN

Kreiranje Live@edu naloga učenicima 

   1.1 Plan i tok realizacije projekta
Advertisements
Categories: Projekt "Sa druge strane katedre" | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: